computerklas

woordenschat

allerlei

basiswoorden

begrippen

letters / klanken oefenen

woorden oefenen (VLL K 1 t.e.m. 6)

woorden met i

woorden met u

woorden met e

woorden met o

woorden met a

woorden met ie

woorden met ui

woorden met oe

woorden met ei

woorden met ij

begrijpend lezen (1)

begrijpend lezen (2)

woorden en zinnen (1)

woorden en zinnen (2)

tegenstellingen (1)

tegenstellingen (2)

tegenstellingen (3)

tegenstellingen (4)

tegenstellingen (5)

tegenstellingen (6)

tegenstellingen (7)

tegenstellingen (8)

tegenstellingen (9)

 

op school

de school (1)

de school (2)

kleuren

 

 

 

de tijd

dagen van de week

maanden

seizoenen (1)

seizoenen (2)

dagindeling (1)

dagindeling (2)

het weer

het weer

het lichaam

lichaamsdelen

het lichaam (1)

het lichaam (2)

kleding

kleding

voorzetsels

voorzetsels (1)

voorzetsels (2)

voorzetsels (3)

voorzetsels (4)

voorzetsels (5)

voorzetsels (6)

doewoorden

doewoorden (1)

doewoorden (2)

doewoorden (3)

doewoorden (4)

doewoorden (5)

doewoorden (6)

doewoorden in zinnen (1)

doewoorden in zinnen (2)

doewoorden in zinnen (3)

 

voeding

voeding (1)

voeding (2)

fruit

groenten

het huis

het huis (1)

het huis (2)

het huis (3)

schoonmaken (1)

schoonmaken (2)

naar de winkel (1)

naar de winkel (2)

verpakkingen (1)

verpakkingen (2)

verpakkingen (3)

gezond/ongezond

dieren

boerderij- en huisdieren

dieren (1)

dieren (2)

sport

sporten

beroepen

beroepen (1)

beroepen (2)

beroepen (3)

beroepen (4)

gereedschap

gereedschap (1)

gereedschap (2)

gereedschap (3)

gereedschap (4)

verkeer

vervoermiddelen (1)

vervoermiddelen (2)

verkeersborden

verkeer (1)

verkeer (2)

verkeer (3)

ziek zijn

ziek zijn

pijn

bij de dokter (1)

bij de dokter (2)